Brand - GRETSCH GUITARSGretsch Guitars แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่กับวงการดนตรีมาอย่างยาวนานกว่า 138 ปี ด้วยคุณภาพการผลิตและเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรี จากศิลปินที่เป็นตำนานของโลกอย่างมากมายอาทิเช่น Elvis Presley, Chet Atkins, George Harrison, Malcom Young และศิลปินอื่นๆอีกมากมายสืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน