Brand - HARMONY


Harmony Guitars เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของ USA ที่อยู่คู่กับวงการดนตรีมาอย่างยาวนาน โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1892 และได้ผลิตกีตาร์ในรูปทรงแบบวินเทจ และเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้